Tak til LAG

I 2019 åbnede Dyrkhaven.dk den online haveklub – Klub Dyrkhaven – hvor usikre eller travle haveejere kan få inspiration og hjælp til at dyrke en frodig og fantastisk have.

Læs mere om Klub Dyrkhaven >>

Klub Dyrkhaven er blevet skabt med støtte fra LAG SØM-projektmidler.

Hvad er en LAG?

LAG står for Lokal AktionsGruppe, og SØM for kommunerne Svendborg, Østfyn (Nyborg) og Faaborg-Midtfyn. En LAG er et partnerskab mellem lokale aktører, der arbejde med at udvikle landdistrikterne, herunder at skabe attraktive levevilkår og nye arbejdspladser.

LAG SØMs vision er, at aktionsgruppen i 2020 har bidraget til vækst i erhverv og turisme, og styrket bosætningen i landdistrikterne i de tre kommuner.

LAG SØMs mission er gennem udnyttelse af de enestående natur- og kulturressourcer samt erhvervspotentialer, som området som helhed rummer, at øge beskæftigelse og turisme samt forbedre rammevilkårene i landdistrikterne i det geografiske område.

LAGen bliver nedsat som en del af det landdistriktsprogram, som Danmark gennemfører i samarbejde med EU, og de lokale aktionsgrupper (LAGer) er finansieret med midler fra EU og Erhvervs- og Vækstministeriet.

Læs mere om EUs politik for udvikling af landdistrikterne >>

Læs mere om LAG SØM >>

Klub Dyrkhaven blev skabt

LAGen får hvert år tildelt en pulje penge fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, som kan bruges på forskellige projekter. I 2017 ansøgte Dyrkhaven.dk om støtte til et projekt med det formål at udvikle en online haveklub, og fik tilsagn om 50% finansiering.

Som der står i projektansøgningen, er det overordnede formål med projektet Klub Dyrkhaven er at skabe en sund og levedygtig forretning, der kontinuerligt kan udvikle sig, og samtidig opfylder Dyrkhaven.dks vision om at bidrage til en grønnere verden.

Klub Dyrkhaven er en online haveklub, der samler grundlæggende viden om havedyrkning, og serverer den på en letforståelig og lettilgængelig måde via smartphone, tablet o.l. Medier som målgruppen allerede bruger dagligt.

Målgruppen er den voksende mængde af mennesker, der ønsker at dyrke noget i egen have, om det er blomster eller spiseligt, og gerne på en miljøvenlig og bæredygtig måde. Mange af dem er imidlertid usikre på, hvordan man i praksis passer og dyrker en have. De har samtidig travlt med job, familie og fritidsinteresser i en presset hverdag, og de får ikke læst tykke havebøger, taget havekurser mv.

Klub Dyrkhaven gør det muligt for denne gruppe haveinteresserede at opleve glæden ved at skabe og dyrke en spændende og personlig have tilpasset det travle hverdagsliv.

Resultaterne af projektet

Resultatet af projektet var, at der i 2019 var skabt en platform og et univers for den online haveklub. Klub Dyrkhaven var blevet en realitet, både som et fællesskab for haveglade, men også som en “uddannelse” i at dyrke en skøn og personlig have.

I Klub Dyrkhaven får medlemmerne således hver uge at vide, hvad der er det vigtigste at gøre i haven lige nu, og hvordan de gør det nemmest. På den måde opbygger de praktisk erfaringer, som de kan trække på resten af deres haveliv.

Trods erfaringerne kan det være svært at huske alle detaljerne, som hvilke blomster der var flotte i marts og skal lægges flere løg til i september, eller hvilke ærter det nu var, der smagte bedst sidste år.

Her hjælper den online havedagbog medlemmerne med både at huske, hvad de gjorde sidste år på samme tid og med at sætte noter ude i fremtiden, så blomsterløgene til forårets have bliver lagt de rigtige steder til efteråret.

Den online havedagbog er en væsentlig del af resultaterne af LAG-samarbejdet. Den er udviklet fra bunden og findes ikke tilsvarende andre steder.

I Klub Dyrkhaven får medlemmerne også hjælp og svar på spørgsmål om udfordringer i deres have, de finder masser af inspiration og får konkrete og letforståelige vejledninger i e-bøger og artikler til at så, plante, vande, høste, opbevare og alt det andet grundlæggende, der er godt at vide, når man dyrker have.

Platformen til at håndtere alt dette er også udviklet som en del af projektet.

Læs mere om Klub Dyrkhaven >>